Checklista med penna

Inför besök på gymnasier

100
I den här lektionen får ni prata om framtidsdrömmar, yrken och framförallt val av utbildning. Eleverna får ta reda på vilka yrkesutbildningar som finns på skolan ni ska besöka och vilka yrken dessa utbildningar kan leda dit.

Du kommer åt materialet här.

Relevant forskning

Relaterade metoder