Inför prao & praktik

123
Med den här lektionen får ni stöd för att ta vara på erfarenheter från prao och praktik i skolarbetet. Eleverna får förbereda, skriva dagbok om, och följa upp erfarenheterna från vistelsen ute på företag.

Du kommer åt materialet här.

Relevant forskning

Relaterade metoder