två elever tittar på dator

Jämställdhet gör skillnad 2.0

94
Ladda ner
Jämställdhet gör skillnad 2.0 är ett stödmaterial som vänder sig till skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare samt verksamma inom skolan.

 

Stödaterialet är tänkt att ge en överblick av området samt fungera som stöd för målgruppen i arbetet med att främja jämställdhet och motverka att könsidentitet influerar val av studier och yrke. Materialet beskriver ett nuläge för utbildningsområdet gällande elevers val av utbildning samt det uppdrag som finns inom skolan för att motverka stereotypa val. Normkritik lyfts fram som pedagogiskt verktyg och tre olika kartläggningsmaterial för skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare presenteras.

MaterialStorlek
PDF icon Jämställdhet gör skillnad 2.0.pdf469.05 KB

Relevant forskning

Relaterade metoder