Jag och studierna - Vad säger arbetslivet?

  1 12
Ladda ner
Ibland finns arbetslivet representerade på en gymnasiemässa. Tanken med denna övningen är att eleverna ska få tips på frågor att ställa till arbetslivet så att dei nästa steg kan ha detta i bakhuvudet vid valet av gymnasieutbildning.

Relevant forskning

Relaterade metoder