Karriär i Handeln

130
Karriär i Handeln är ett initiativ från Handelsrådet och webbsidan karriarihandeln.se samlar information om yrken och utbildningar. Den uttalade förhoppningen är att karriarihandeln.se ska användas vid studie- och yrkesvägledning och vara ett stöd för lärande på arbetsplatser i handeln. Materialet riktar sig bl.a. mot prao men även APL och eftergymnasiala karriärmöjligheter visas fram. Materialet består av tre delar: - Yrkeskartan presenterar yrken och karriärvägar i handeln. - I Samverkansstödet finns uppdrag, resurser och annat som stödjer lärande på arbetsplatser i handeln. - Utbildning i handeln innehåller eftergymnasiala utbildningar som förbereder för en karriär i handeln.

Relevant forskning

Relaterade metoder