hands skriver på block

Lär känna ett yrke

370
Lär känna ett yrke är ett projekt i kursen Svenska 1 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen. Materialet är framtaget av Svenskt Näringsliv.

 

Förslagsvis genomförs projektet Lär känna ett yrke tidigt i utbildningen, under första terminen i årskurs ett. Då får eleverna snabbt en insyn i vilken bransch de sökt sig till så de vet om de är på rätt program samt att de tidigt får en vana att arbeta branschnära. Lär känna ett yrke går därför ut på att eleverna får bekanta sig med arbetslivet genom att söka upp och intervjua personer från olika yrkesroller som ryms inom aktuellt program.

Här kan du ladda ner materialet gratis: https://eduna.se/lar-kanna-ett-yrke.html

Relevant forskning

Relaterade metoder