Lärarhandledning: Framtidens Fastighetslabb

50
Ladda ner
Lärarhandledningen är framtagen för att förbereda elever inför ett studiebesök på Framtidens Fastighetslabb, men kan även fungera som ett stöd för att arbeta vidare med de erfarenheter som studiebesöket för med sig. Materialet kan också vara en hjälp i skolans övergripande arbete med att stärka elevernas valkompetens inför ett framtida studie- och yrkesliv.

Relevant forskning

Relaterade metoder