dokument

Maskulinitet och jämställd skola

12
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga strategier för att utveckla skolans arbete med ojämställdhet och normer för maskulinitet.

Materialet vänder sig primärt till chefer och verksamhetsutvecklare men kan även användas för att utveckla skolans breda jämställdhetsuppdrag. Skriften belyser bl.a. hur normer för kön påverkar skolans arbete och hur arbetet med normkritik kan bidra till förändring. 

Länk till Maskulinitet och jämställd skola (SKL) 

Relevant forskning

Relaterade metoder