Med rätt att vara!

  0 35
Med rätt att vara är ett samverkansprojekt mellan Friends och Unga Klara.

 

Med rätt att vara! erbjuder en snabbkurs i normkritik som utgörs av en interaktiv webbutbildning om 15 minuter. Snabbkursen är  framtagen av Friends och Unga Klara, den är kostnadsfri och utgör ett verkyg i arbetet med normkritik. Även om snabbkursen är individuell är den utformad för att passa all personal på skolan. 

Snabbkurs i normkritik

Relevant forskning

Relaterade metoder