Metodbok i föräldrasamverkan: För ett verkningsfullt partnerskap mellan skola och hem

42
Laid Bouakaz, forskare vid Malmö Universitet, disputerade 2006 vid lärarutbildningen vid Malmö högskola med en avhandling som fokuserade på föräldrasamverkan i skolan, i mångkulturella områden.

 

Då Laid arbetade vid Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö stads FoU-enhet för utbildningsfrågor, arbetades en metodbok fram genom bl.a. aktionsforskning. Metodboken tar sin utgångspunkt i Laid Bouakaz avhandling och är uppdelad i tre delar: 

1. Allmän beskrivning av föräldrasamverkan

2. Underlag för diskussioner

3. Arbetsmaterial 

 

Utgiven av: 

Resurscentrum för mångfaldens skola 

Avdelningen Barn och Ungdom Malmö stad 

Länk: Metodbok föräldrasamverkan 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder