Mina drömmar och mål - Fyra hörn

  0 56
Ladda ner
I denna övning får eleverna personligen ta ställning till ett antal frågeställningar. Målet är att eleverna ska ges möjligheten att börja fundera kring framtidsdrömmar och mål.

Relevant forskning

Relaterade metoder