Mix Max

  0 29
Ladda ner
Genom övningen synliggörs de föreställningar som finns om olika yrken och dess utövare. Föreställningar som bygger på en bild av vem som brukar utföra arbetet och ofta med stereotypa uppfattningar om vad arbetet innebär. Övningen visar också tydligt hur föreställningar om yrkesutövare baseras på kön, hudfärg, funktionalitet och till och med sexualitet.

 

Det här materialet är framtaget av Frida Wikstrand och Mia Lindberg Malmö Universitet på uppdrag av Skolverket, år 2016 och finns att hitta i Tala om arbetslivet – ett genusmedvetet och normkritiskt material för hela skolan.

 

 

MaterialStorlek
PDF icon Mix_Max.pdf41.05 KB

Relevant forskning

Relaterade metoder