Myndigheten för yrkeshögskolan: Bli tolk!

15
Myndigheten ansvarar för kontakttolk-, teckenspråks- och dövblindtolkutbildningarna samt skrivtolkutbildningarna - här får du mer information om vad dessa innebär.

 

Utbilda dig till professionell tolk! Du arbetar med kommunikation mellan människor med samhället som din arbetsplats. Det finns tre olika yrkesroller: på grundutbildningen till kontakttolk utbildas professionella kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen till skrivtolk är en ettårig eftergymnasial yrkesutbildning och i den ingår bland annat sex veckors praktik på olika tolkförmedlingar i Sverige. Utbildningen till teckenspråks- och dövblindtolk är en fyraårig eftergymnasial yrkesutbildning som syftar till att tillgodose samhällets behov av tolkar. Yrket ställer höga krav på social och språklig kompetens, allmänbildning och ett professionellt förhållningssätt.

 

Följ länken för att läsa mer om vilka utbildningar som finns och se tre korta filmer om utbildningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder