Normkritik i undervisningen (UR)

9
I programserien UR Samtiden - Fokus Jämställdhet talar föreläsaren Lotta Björkman om Normkritik i undervisningen.

Avsnitter är 20 minuter långt och ger en bakgrundsbeskrivning av normkritik. Vidare lyfter föreläsaren fram hur arbetet med normkritik kan och bör vara en del skolans ordinarie arbete.

Länk: Normkritik i undervisningen

Relevant forskning

Relaterade metoder