Grupp förskolebarn ler in i kameran

Normkritisk vägledning: UR Play

37
UR Play Lärlabbet är ett tv-program som vänder sig till bl.a. lärare. Tv-programmen syftar till att vara yrkesutvecklande med fokus på fortbildning med praktiknära perspektiv från verksamheter.

I avsnittet som berör normkritik lyfts Farsta grundskolas arbetssätt fram som ett gott exempel på hur uppdraget i läroplanen att motverka stereotypa val kan uppfyllas. Till det praktiknära perspektivet kopplas även forskning. Tyngdpunkt i avsnittet är samverkan kring den vida vägledningen. 

Länk: Lärlabbet Normkritisk vägledning

Relevant forskning

Relaterade metoder