Nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning

  1 63
Ladda ner
Metodbroschyren i projektet Vägledning för livet innehåller idéer, tips och råd om metoder som studie- och yrkesvägledare testat genom sitt medverkande i projektet Vägledning för livet.

 

Projektet ”Vägledning för livet” syftar till utveckling av skolornas SYV-funktioner som är en aktuell och viktig fråga. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och drivs som ett samarbete mellan kom­munalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen Sjuhärad under perioden april 2017 till och med mars 2019.

 

Inom ramen för projektet har flera olika kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare inom exempelvis E-vägledning och att motverka könssegregerade studie- och yrkesval genomförts. Att utveck­la och stärka nätverk för studie- och yrkesvägledning har också varit en prioriterad fråga inom projektet. Projektet har också verkat för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt att studie- och yrkesvägled­ning ska vara hela skolans ansvar.

Man har även genomfört resor till Paris och Köpenhamn med studie­besök för inspiration till arbete med studie- och yrkesvägledning med nya metoder och nya mötesplatser. I dessa resor deltog 19 studie- och yrkesvägledare från nio kommuner som fick möjlighet att som pilot­skola testa nya metoder för vägledning.

Dessa ”pilotsyvar” delar här med sig av sina pilotverksamheter och ger tips och råd till den som själv vill testa någon av metoderna.

MaterialStorlek
PDF icon Vägledning för livet.pdf3.6 MB

Relevant forskning

Relaterade metoder