elev och lärare

Nyanlända elever - Studera yrken, Sveriges arbetsmarknad och välfärdssystem

400
Ladda ner
I den här övningen, som sträcker sig över flera undervisningsteman, får eleverna arbeta kontextbundet med sina egna erfarenheter från sitt hemland, lära sig hur arbetsmarknaden och välfärdssystemet fungerar i Sverige, fördjupa sig i ett yrke, göra observationer under en aktivitet, fundera över kompetenser/förmågor, genus och hållbarhet samt som avslutning presentera sitt arbete i en mindre utställning.

Relevant forskning

Relaterade metoder