Olika yrkens roll i samhället

518
I den här lektionen får ni prata om betydelsen av olika yrken i samhället och med hjälp av framtidskartor lära mer om vissa av dessa yrken. Eleverna får ta reda på vilka yrken som finns inom olika områden och vilka utbildningsvägar som leder dit.

Du kommer åt materialet här. 

Relevant forskning

Relaterade metoder