Planer och dokument: Sjumilaskolans SSA-plan

  1 410
SSA-plan som visar hur skolan kan arbeta med studie- yrkesvägledning samt med arbetslivssamverkan från årskurs 1 till 7. Planen kan användas som stöd i arbetet med att upprätta lokala eller regionala SYV-planer. Framtagen av Sjumilaskolans personal i samverkan med GR Skola Arbetsliv.
MaterialStorlek
PDF icon SSA plan.pdf2.17 MB

Relevant forskning

Relaterade metoder