Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare (UR Samtiden)

18
UR Samtiden presenterar i programserien Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare forskning och kunskap kopplat till området för problematisk skolfrånvaro.

Varje avsnitt kan ses separat och baseras på innehåll från en konferens arrangerad 11-12/10 2018 av Magelungen Akademi, i Stockholm.  Totalt utgörs serien av nio separata avsnitt som behandlar t.ex. begreppet skolfrånvaro, forskning, karläggning och behandling samt ett avsnitt där två föräldrars erfarenheter lyfts fram. 

Länk till programmen: Här

Relevant forskning

Relaterade metoder