Representation av kvinnor och män i media

25
Ladda ner
Skriften Du kan bli vad du vill! uppmuntrar pedagoger, föräldrar och andra vuxna i barns närhet att ifrågasätta ett könsstereotypt förhållningssätt till yrkesval och intressen. I den här övningen får eleverna fundera och diskutera kring hur kön representeras i media.

 

Det här materialet är framtaget av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Uppsala Län, år 2015 och finns att hitta i på respektive hemsida.

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder