två elever i klassbänk

SfiVäst: Film om undervisning med elevkartläggning i fokus

  0 6
Filmen beskriver hur lärare kan arbeta med kartläggning för att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen och mål.

 

Ulf Olausson på ABF Vux i Göteborg, berättar om hur han ser på sin roll som sfi-lärare i förhållande till elevkartläggningen. Han ger exempel på hur han i undervisningen fördjupar kartläggningen och bygger teman, uppgifter och studie- och yrkesvägledning på den kunskap han har om sina elever.          

 

Länk till filmen. 

Relevant forskning

Relaterade metoder