två lärare tittar på material

Skapa en skiss till ett material/bild om arbetslivet/yrken

  0 21
Ladda ner
Övningen syftar till att ta fram material och/eller bilder om arbetslivet och/eller yrken som är normkritiska. Övningen genomförs med personalen på skolan.

 

Det här materialet är framtaget av Frida Wikstrand och Mia Lindberg Malmö Universitet på uppdrag av Skolverket, år 2016 och finns att hitta i Tala om arbetslivet – ett genusmedvetet och normkritiskt material för hela skolan.

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder