SkillsWorld

  0 45
Att välja utbildningsväg efter grundskolan kan vara svårt. Hur ser egentligen möjligheterna till jobb och personlig utveckling ut efter en gymnasieutbildning? Det är en enkel fråga men svaren är mer komplicerade. WorldSkills Swedens material SkillsWorld riktar sig till elever och ger en förståelse för vad en gymnasial yrkesutbildning innebär och vilka möjligheter som finns efter en yrkesexamen. Genom SkillsWorld blir eleven sin egen ”yrkesvägledare” och kan möta personer med en yrkesexamen eller skaffa fakta om yrken och karriärer.

 

Ta de av materialet här.

Relevant forskning

Relaterade metoder