två lärare tittar på material

Skolan och hemmet – exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare

  0 5
Skolverket har sammanställt ett metodmaterial riktat mot skolledare, lärare och andra verksamma i skolan för att främja samverkan med elevers vårdnadshavare.

Skolan och hemmet– exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare är indelat i sex texter med olika teman. Texterna beskriver olika verklighetsbaserade händelser och kopplar sedan detta till forskning och centrala begrepp med tillhörande frågor att diskutera, Ambitionen är texterna ska kunna utgöra ett diskussionsmaterial kring samtal om samarbeten med vårdnadshavare.

Materialet är framtaget inom Skolverkets projekt Handlendning för lärare, ett regeringsuppdrag för att stödja grundskolor i utanförskapsområdem. Huvudförfattare är Lars Eriksson vid Örebro universitet, i samarbete med  undervisningsrådet Luisella Galina Hammar där även personal vid berörda skolor deltagot. 

Länk: Skolan och hemmet

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder