Skolinspektionens granskning av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan

36
Skolinspektionen genomförde 2013 en granskning av studie- och yrkesvägledning inom grundskolan. Totalt omfattade granskningen 34 skolor och 21 huvudman. Syftet med granskningen är att bidra till utveckling, att lyfta fram det som fungerar bra samt utvecklingsområden även för de skolor och verksamheter som inte granskats.

Relevant forskning

Relaterade metoder