elev och lärare

SPSM: Särskilt stöd till nyanlända elever

  0 9
Specialpedagogiska skolmyndigheten(SPSM) har sammanställt information kring vad skolan kan behöva tänka på och göra när en elev är nyanländ och behöver särskild stöd.

 

Materialet är sammsntälld av SPSM och uppdelat i sex teman. Varje tema innehåller information, länkar samt material att använda.

 

Länk till SPSM: Särskilt stöd till nyanlända elever

 

Relevant forskning

Relaterade metoder