Stöd för arbete med apl inom gymnasiesärskolan

94
Ladda ner
Ett material med metoder, aktiviteter och arbetssätt till stöd i skolornas apl-arbete. Metodmaterial som presenteras här vänder sig till lärare och har tagits fram i samarbete med en referensgrupp under hösten 2020. Materialet har därefter utprövats av lärare under våren 2021 för att sedan revideras. Materialet har tagits fram inom ramen för det ESF-finansierade projektet GR Samsär.
MaterialStorlek
PDF icon Metodmaterial_samsär.pdf608.09 KB

Relevant forskning

Relaterade metoder