Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

  0 78
Materialet är ett stöd för dig som arbetar med att elever med utvecklingsstörning får den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till. Läs mer på skolverkets hemsida: <a href="http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/studie-och-yrkesvagledning?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Frpp%3D20%26upp%3D0%26m%3D4%26w%3DNATIVE%2528%2527inaktuellt%2B%253D%2B%2527%2527N%2527%2527%2Band%2BAMNE%2B%253D%2B%2527%2527Studie-och%2Byrkesv%25E4gledning%2527%2527%2527%2529%26order%3Dnative%2528%2527dateweb%252FDescend%2527%2529" target="_new">Skolverket<a/a>
MaterialStorlek
PDF icon studie-och-yrkesvagledning.pdf585.92 KB

Relevant forskning

Relaterade metoder