elever vid skolbänkar skriver

Svenskt näringsliv: Lektionsmaterial för äldre elever

355
Ladda ner
På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom ekonomi, entreprenörskap, arbetsmarknad, miljö med mera.

 

Uppslaget Arbetsmarknaden

Uppslaget Arbetsmarknaden beskriver hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Förutom att förklara begrepp som sysselsättningsgrad och arbetslöshet diskuteras även ämnen som lönesättning, skatter och hur det är att vara ung på arbetsmarknaden.  Genom Uppslaget Arbetsmarknaden och de medföljande instuderingsfrågorna får eleverna inblick i en samhällets viktigaste byggstenar.

 

Om prao eller praktik

Här finns material som ger tips och stöd till eleven inför, under och efter prao eller praktik. Hur hittar man en rolig prao-/praktikplats? Vad är bra att tänka på den första dagen? Hur får man mesta möjliga ut från sin prao-/praktiktid? Även material till skolan finns, vilken ger tips och stöd i kontakterna med eleven och företaget inför och under prao/praktik. Här finns också mateiral för dig som tar emot praktikanter/praoelever i din verksamhet, skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför och under prao/praktik. 

 

Glasskiosken – Uppdrag: driva företag!

Glasskiosken är ett spel där eleverna tar över en glasskiosk för en sommar. De kommer att ställas inför många av de utmaningar som företagare ställs inför. Eleverna kommer att behöva ta beslut och lära av sina misstag och framgångar. När sommarveckorna är över visar det sig hur lönsamheten har varit och vad som blir kvar efter skatter och avgifter. Spelet Glasskiosken lämpar sig för elever som går sista året i högstadiet och för elever på gymnasiet, finns att ladda ned här. 

 

Lär känna ett yrke

Lär känna ett yrke är ett projekt i kursen Svenska 1 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen. Här får du mer information. 

 

Jag, en entreprenör?

Jag, en entreprenör? är ett skolmaterial från Svenskt Näringsliv som kan användas i skolornas arbete med studie- och yrkesvägledning. Intresset för att driva eget företag växer bland unga. Många ser det som en möjlighet att förverkliga en idé och att vara sin egen chef. Sverige behöver fler personer som startar och driver företag. Men hur blir man en entreprenör? Här får du mer information. 

 

Samverkan skola - näringsliv

För eleverna är kontakten med näringslivet ovärderlig för förståelse för arbetslivet. De får insikter om vilka förväntningar som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan. I detta material belyser vi tio olika sätt att samverka genom exempel hämtade från grundskolan och gymnasiet. Vi hoppas att du som läser blir inspirerad att utveckla ditt sätt att samverka. Här kan du beställa materialet. 

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder