lärare hjälper två elever

Tankekartor

  1 131
Syftet med övningen är att hjälpa eleverna att prata och fundera kring sitt gymnasieval. I denna övning så kommer deltagarna att göra tankekartor tillsammans för att se hur långt ut de olika yrkena kan förgrena sig. Ofta finns redan i förskolan eller de tidigare åren i skolan ett intressen för olika yrken. Studera vad barnen leker, ritar och lär ut sig till och ta vara på det i den pedagogiska planeringen.

Tid: 20-30 min

Dela upp deltagarna i grupper och se till att varje grupp har papper och en penna.

Börja med att måla upp en ring på tavlan med ett yrke eller en yrkeskategori i. Måla sedan tre mindre ringar, skriv i relaterade yrken eller inriktningar och dra streck till den stora ringen i mitten.

Berätta sedan att grupperna ska göra egna tankekartor och se till att inga grupper väljer samma yrke.

Ge dem 5 minuter att göra tankekartor och berätta sedan att de ska rotera ett steg åt höger och lämna kvar sin tankekarta så att nästa grupp kan fortsätta på den.

Ge dem 5 minuter att slutföra sina tankekartor och gå sedan in i efterdiskussion.

Exempel på frågor som man kan ta upp i klassen efter övningen:

  • Titta på tankekartorna tillsammans. Kan man se något mönster?
  • Vilken tankekarta blev störst? Vad beror det på?
  • Var det några yrken som förekom på flera olika tankekartor?
  • Vad tror ni att man behöver för utbildning för att få yrket i de stora ringarna?
  • Varför valde ni den yrkeskategorin?

Relevant forskning

Relaterade metoder