Teknikboken

37
Teknikboken är skapad och framtagen av Ulrika Sultan för Teknikföretagen. I en alltmer teknikintensiv tid behöver bilden av teknik breddas för att fler ska känna sig inkluderade. Ulrika Sultan är tekniklärare och forskar idag kring flickors teknikintresse och hur detta intresse kan utvecklas.

 

Boken är en praktisk handledning uppdelad i olika lektioner som kopplas till läoplan och innnehållet dessutom kompletterade materia. Den innehållet också portträtt av framgångsika kvinnor och förebilder som på olika vis har påverkat och förändrat samhället genom teknik. Materialet laddas kostnadsfritt ner via länken nedan. 

LänK: Teknikboken

Relevant forskning

Relaterade metoder