TEKO - Vägen till karriären

150
Branschorganisation TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag representerar cirka 280 företag inom textil- och modebranschen. TEKO har nyligen tagit fram en lathund för utbildningsområdet inom textil och mode där utbildningsvägar, skolor och olika yrken inom dessa områden förklaras och förtydligas.

Det finns idag ett behov av väldutbildad arbetaskraft inom dessa områden  och lathunden som tagits fram presenterar både utbildningsformer samt olika skolor såväl som en rad olika yrken. Länkarna nedan är uppdelade för att enkelt finns den information som söks. 

Länk till: Teko Utbildning 

Länk till: Teko Skolor och utbildning

Länk till: Teko Yrken

Länk till karta över möjliga utbildningsvägar: Vägen till karriären i textil- och modebranschen

Relevant forskning

Relaterade metoder