TYA: Bli yrkesförare!

  0 12
Vill du veta mer om yrket, utbildningar eller karriärvägar finns här mer information!

 

TYA står för Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd. Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. 

 

I Sverige är det ca 115 000 personer som valt framtidsyrket lastbilsförare. Att vara lastbilsförare är ett mångsidigt, socialt och ett utvecklande yrke. De närmaste tio åren bedömer TYA att det kommer att behövas 50 000 nya lastbilsförare. På bliyrkesforare.nu kan du bland annat läsa mer om olika yrken och utbildningsvägar för att bli yrkesförare! 

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder