glasögon ligger på bok

UR Play: Pojkarna och antipluggkulturen

54
UR Play presenterar i serien Skolministeriet avsnittet Pojkarna och antipluggkulturen.

 

Generellt har pojkar något lägre betyg än flickor. Ofta brukar dessa skillnader beskrivas som att pojkarna är en del av antipluggkultur. Skolministeriet besöker i reprtaget två skolor för att diskutera vad antipluggkultur är och och vad som kan göras åt det. Skolorna har olika sätt att systematiskt arbetat med att höja pojkarnas resultat  - en skola arbetar med studieteknik och vuxenstöd och den andra med normkritik. Detta kopplas samman med Fredrik Zimmerman forsking (se forskning).

 

Länk:  UR Play, Pojkarna och antipluggkulturen

Relevant forskning

Relaterade metoder