UR Samtiden: Malmöforskare föreläser 2015

  0 29
Varför styr kön och klass fortfarande?

 

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser i den här filmen om sin undersökning kring  huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Detta kopplas samman med skollagen som förtydligar att elevers val av utbildning och studier inte inte ska begränas av faktorer som kön, social eller kulturell bakgrund. Vilka möjligheter finns att stödja elever så att dessa faktorer inte styr deras val?

Föreläsningen är filmad 20 oktober 2015 och publiceras av UR Samtiden.

UR Samtiden Malmöforskare föreläser 2015

Relevant forskning

Relaterade metoder