två elever i bibliotek

UR Skola: Valkompetens

38
UR Skola har under 2018 producerat serien Lärlabbet som skapas av lärare, med lärare och för lärare.

 

I Lärlabbets avsnitt 9 lyfts de allt vanligare begreppen valkompetens och karriärvägledning fram. Utöver konkreta exempel kring hur skolan kan arbeta med dessa begrepp för att eleverna ska kunna göra medvetna val kopplar programmet även detta till forskning inom studie- och yrkesvägledningsområdet. 

 

Länk: Lärlabbet, avsnitt 9: Valkompetens

 

Relevant forskning

Relaterade metoder