elever tittar på jordglob

Världens jobb: Ge eleverna en framtid fylld av möjligheter

37
På Världensjobb.se finns information om gymnasieutbildningarna Hotell- och turismprogrammet, och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. De leder till att elever får jobb efter studierna, chans till en internationell karriär och möjligheten att läsa vidare på högskola eller universitet.

 

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar kring gymnasielinjerna Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism, genom filmer ta del av elevers upplevelser av de olika gymnasieprogrammen, få inspiration kring var du kan genomföra din praktik. 

 

Bakom kampanjen står bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita, vars medlemmar är företag inom besöksnäringen. 

Relevant forskning

Relaterade metoder