Vad innebär yrket? - Berätta om ett yrke

  0 42
Ladda ner
Tanken med övningen är att eleverna får dela med sig och ta del av erfarenheter och kunskaper om något av yrkena som de kom i kontakt med i och med den aktivitet klassen deltagit i.

Relevant forskning

Relaterade metoder