elev i rullstol vid skolbänk

Vad säger styrdokumenten om behovsanpassad vägledning?

95
Ladda ner
Studie- och yrkesvägledning bör utgå från elevens behov av vägledning samt bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Den bör också särskilt uppmärksamma elever med funktionsnedsättning. Här hittar du tips och idéer på hur du kan utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval.
MaterialStorlek
PDF icon Behovsanpassad vägledning.pdf68.9 KB

Relevant forskning

Relaterade metoder