Vad säger styrdokumenten om kvalitetsarbete?

  0 49
Ladda ner
Studie- och yrkesvägledningen bör ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Rektor och huvudmannen har ett ansvar för att det finns system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering av målen för studie- och yrkesvägledningen.

 

Vi vill gärna rekommendera de allmänna råden för det systemtiska kvalitsarbetet (Skolverket) och  BRUK (Skolverket) som ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder