Val och väljande

  1 149
Övningen syftar till att medvetandegöra eleven/individen om betydelsen av hur egna normer och värderingar påverkar våra val och vikten av att göra väl underbyggda val. Övningen ger individen kunskap om och förståelse för deras egen roll och ansvar i att ta och genomföra beslut.
MaterialStorlek
PDF icon 7_val och väljande.pdf1.12 MB

Relevant forskning

Relaterade metoder