Vindkrafttekniker - ett framtidsyrke

27
Arbetsmarknaden inom vindsektorn växer i takt med vindkraftens expansion. Vindkrafttekniker är ett fritt yrke där du ansvarar för högteknologiska lösningar och gigantiska konstruktioner mitt i naturen.

 

Som vindkraftstekniker sköter du din planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker. Yrket erbjuder stor flexibilitet – förutom möjligheten att bo på landsbygden och arbeta lokalt, ges du frihet att upptäcka nya platser. I snitt behövs det en vindkrafttekniker för fem verk och du jobbar ofta i team.

Efterfrågan på vindkrafttekniker är stor och kommer att öka. Sverige har ett mål att producera 100 procent förnybar el senast 2040. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna, utöver de cirka 3 500 som finns idag - alltså en dubblering av dagens antal! I dagsläget behövs minst 170 nyutbildade vindkrafttekniker per år i landet och efterfrågan är även stor internationellt.

Utbildning till vindkrafttekniker finns främst inom yrkeshögskolan. Läs mer om yrket vindkrafttekniker på Nätverket för Vindbruk. Här finns information om bland annat aktuella utbildningar, framtidsutsikter och branschens behov.

I broschyren om "Vindkrafttekniker" har Svensk Vindenergi, Nätverket för vindbruk och Vindkraftcentrum sammanställt fakta om vägar till utbildning. Som utbildad vindkrafttekniker får du en mycket efterfrågad specialistkompetens, ett fritt arbete och sysselsättning inom en bransch som tar miljöansvar!

Kolla in filmen där vindkrafttekniker Mats Flodman gör service av ett vindkraftverk.

Vill du veta mer om att vara vindkrafttekniker, sök på #vindkrafttekniker på twitter eller se på YouTube.

Du är också välkommen att höra av dig med frågor till:
Campus Varberg
Hjalmar Strömerskolan Strömsund

Länktips för andra utbildningar inom vindkraft:
http://www.geo.uu.se/utbildning/campus-gotland/
http://www.geo.uu.se/utbildning/campus-gotland/masters-education/
http://www.geo.uu.se/utbildning/campus-gotland/natbaserad-utbildning/

 

Relevant forskning

Relaterade metoder