Dummybild

Att samarbeta kring vägledningsuppdraget – ett exempel från Lerums vux

Hur kan det gå till när lärare och studie- och yrkesvägledare samarbetar kring vägledningsuppdraget utifrån elevbehov? I det här exemplet följer vi det gemensamma arbetet med att stötta sfi-elever språkligt, kunskapsmässigt och i grundläggande valkompetens genom syv-inriktad undervisning vid Lerums vuxenutbildning.

Se filmen nedan.

Publicerat: