Dummybild

Möt en yrkesverksam

Med hjälp av WorldSkills Swedens material “Möt en yrkesverksam” får skolan en modell för att låta elever möta yrkeslivet i klassrummet. Modellen kan användas av lärare och studie- och yrkesvägledare för att skapa digitala möten mellan elever och personer i arbetslivet.

Tillsammans med eleverna identifierar läraren tänkbara personer eller företag att kontakta för ett digitalt möte. Klassens arbete följs upp genom att ringa och bjuda in personer till ett digitalt möte för att prata om sitt yrke. Därefter förbereder sig eleverna genom att arbeta med uppgifter och skapa frågor inför möten med yrkesverksamma.

Publicerat: