Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

Kunskap om företag, organisationer och branscher är en viktig del i att stötta barn och unga att utveckla sin valkompetens. Här hittar du material som företag, organisationer och branscher har producerat och tagit fram för detta ändamål. 

Branschorganisation TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag representerar cirka 280 företag inom textil- och modebranschen. TEKO har...
2019-05-02 13
Karriär i Handeln är ett initiativ från Handelsrådet och webbsidan karriarihandeln.se samlar information om yrken och utbildningar....
2018-12-12 50
Här finns information, inspiration och undervisningsmaterial för elever och lärare som vill veta mer om hur kemi och kemiteknik...
2018-06-29 42
På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom...
2018-05-23 134
elever vid skolbänkar skriver
På Svenskt näringsliv kan du ladda ned eller beställa tryckt skolmaterial som komplement till ordinarie läromedel kostnadsfritt inom...
2018-05-23 129
Sacoförbunden är experter på högskoleyrken. Vi vill dela vår kunskap med eleverna så att de kan göra ett medvetet och genomtänkt...
2018-05-23 35
Lantmäteriet jobbar aktivt för att stötta lärare samt studie- och yrkesvägledare för att korta vägarna mellan eleverna och...
2018-05-23 63
Hack the World är Teknikföretagens samlade initiativ för att förändra bilden av teknikbranschen. Syftet är att få fler unga att...
2018-05-23 39
futuristisk skyline
Företagen i glasbranschen har stort behov av rekrytera utbildad personal, vilket gör att framtidsutsikterna är goda för den som vill...
2018-05-23 36
Ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers...
2018-05-23 50
kvinna hamrar på tak
För att trygga branschens framtida kompetensförsörjning och kunna attrahera de bästa medarbetarna behöver yngre elever känna till...
2018-05-23 48
Arbetsmiljö så funkar det är ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande...
2018-05-15 31