Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

Kunskap om företag, organisationer och branscher är en viktig del i att stötta barn och unga att utveckla sin valkompetens. Här hittar du material som företag, organisationer och branscher har producerat och tagit fram för detta ändamål. 

Med materialet i denna broschyr får du som lärare hjälp med lektioner på temat introduktion i arbetslivet. Se broschyrens baksida...
2018-04-11 0 26
Lektionen, som är gratis, lyfter fram motorbranschens många yrken och utvecklingsmöjligheter som en del av skolans arbete med...
2018-04-11 0 12
Framtidens fordon är ett ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 5–6 i teknik, samhällskunskap och bild. Syftet med materialet är...
2018-04-11 0 9
Metoder, material och aktiviteter med fokus på att koppla ihop elevernas utbildnings- och yrkesval med det gröna näringslivet....
2017-03-20 0 112
  •