Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

Kunskap om företag, organisationer och branscher är en viktig del i att stötta barn och unga att utveckla sin valkompetens. Här hittar du material som företag, organisationer och branscher har producerat och tagit fram för detta ändamål. 

Sacoförbunden är experter på högskoleyrken. Vi vill dela vår kunskap med eleverna så att de kan göra ett medvetet och genomtänkt...
170
Lantmäteriet jobbar aktivt för att stötta lärare samt studie- och yrkesvägledare för att korta vägarna mellan eleverna och...
139
Hack the World är Teknikföretagens samlade initiativ för att förändra bilden av teknikbranschen. Syftet är att få fler unga att...
87
futuristisk skyline
Företagen i glasbranschen har stort behov av rekrytera utbildad personal, vilket gör att framtidsutsikterna är goda för den som vill...
83
Ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers...
124
kvinna hamrar på tak
För att trygga branschens framtida kompetensförsörjning och kunna attrahera de bästa medarbetarna behöver yngre elever känna till...
137
Arbetsmiljö så funkar det är ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande...
71
taxiskylt
Arbetslivet om arbetsmarknaden i Sverige och världen är ett populärt och användbart utbildningsmaterial för elever på såväl...
124
På lika villkor – Jämställdhet genom livet tar ett helhetsgrepp kring området jämställdhet, med fokus på arbetslivet. För att få...
169
Framtidens fordon är ett ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 5–6 i teknik, samhällskunskap och bild. Syftet med materialet är...
59
Metoder, material och aktiviteter med fokus på att koppla ihop elevernas utbildnings- och yrkesval med det gröna näringslivet....
212
  •