Metodbanken

Här finns övningar, metoder och annat material att använda i klassrumssituationer eller vägledsningssamtal. Alla metoder går att anpassa till olika målgrupper och åldrar. Vill du dela med dig av egna metoder eller övningar? Klicka här

Som en följd av coronapandemin är det många elever i grund- och grundsärskolan som inte kan genomföra sin prao som planerat. Här hittar du material på Syvonline som kan användas för att integrera ett skola- och arbetslivsperspektiv i undervisningen.
Lantmäteriet jobbar aktivt för att stötta lärare samt studie- och yrkesvägledare för att korta vägarna mellan eleverna och...
128
Hack the World är Teknikföretagens samlade initiativ för att förändra bilden av teknikbranschen. Syftet är att få fler unga att...
82
Ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers...
121
kvinna hamrar på tak
För att trygga branschens framtida kompetensförsörjning och kunna attrahera de bästa medarbetarna behöver yngre elever känna till...
129
Syftet med övningen är att eleverna ska fundera över olika yrkens arbetsmiljö och hur eventuella skador kan förebyggas.
139
två frisörer klipper hår
I den här övningen får eleverna fundera kring könsroller kopplat till yrken. Det kan vara bra att vänta med att gå igenom övningens...
394
person målar fasad
Målet med uppgiften är att eleverna får lära sig mera om olika yrken och speciellt yrken kopplat till den aktivitet som klassen...
150
Genom övningen synliggörs de föreställningar som finns om olika yrken och dess utövare. Föreställningar som bygger på en bild av vem...
158
polis
Övningen syftar till att synliggöra stereotypa föreställningar om yrken hos personal på skolan.
134
Metoder, material och aktiviteter med fokus på att koppla ihop elevernas utbildnings- och yrkesval med det gröna näringslivet....
204
lärare står framför elever
Övningen består av en tävling där eleverna i lag får koppla olika skolämnen till yrken. Syftet är att visa eleverna kopplingen...
433
En lektionsuppgift kopplad till framtidsspaning och teknikens utveckling. Genomförs som ett samarbete mellan tekniklärare och studie...
184