Jobba Grönt: Metodmaterial

  0 104
Metoder, material och aktiviteter med fokus på att koppla ihop elevernas utbildnings- och yrkesval med det gröna näringslivet. Innehåller jobbguide som visar yrkesroller och bristyrken, faktamaterial, filmer samt klassrumspresentationer.

 

Här hittar du presentationer och filmer för att koppla ihop arbetsliv och skola i klassrummet. Materialen kan även användas i samarbetet med pedagoger för att ge eleverna underlag för framtida studie- och yrkesval.

 

 

Relevant forskning

Relaterade metoder