Avslutningskonferens för projektet Vägledning för livet

Alla vinner på väl underbyggda val!

Avslutningskonferens för projektet Vägledning för livet
En föränderlig arbetsmarknad och ett ökat utbud av valmöjligheter ställer stora krav på elever att kunna göra väl underbyggda val. För att möta samtidens förutsättningar och alla elevers behov krävs en väl fungerande studie- och yrkesvägledning där hela skolan bidrar till att ge eleverna valkompetens.
Varmt välkommen till en inspirerande kunskapsdag för dig som arbetar inom skolan eller med skolutveckling. Dagen kommer att bjuda på inspirerande föreläsningar samt goda exempel och resultat från projektet.
Med vänlig hälsning
Projektledningsgruppen för Vägledning för livet
Datum: 2019-02-07
Tid: 08:30 - 16:15
Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg. För mer information om vägbeskrivning och parkering klicka här.
Anmälan: gör din anmälan senast den 24 januari på https://utbildningskaraborg.se/avslutningskonferens.
Deltagandet är kostnadsfritt.
 
Övrig info
Konferensen arrangeras av projektet Vägledning för livet som är ett utvecklingsprojekt mellan kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad och syftar till att stärka studie- och yrkesvägledningen och göra den till en prioriterad fråga.
Projektets huvudmål är att SYV ska vara ett högt prioriterat område där individer matchas för utbildningar som leder till utveckling och arbete på den regionala arbetsmarknaden, där resurser ställs till förfogande och där SYV har ett högt mandat, hög kompetens och god omvärldsförståelse.
Projektet har bland annat:
  • Genomfört studiebesök i Frankrike och Danmark där man har studerat neutrala mötesplatser för vägledning och e-vägledning.
  • Genom pilotskolor, testat nya metoder och mötesplatser för studie- och yrkesvägledning.
  • Utvecklat och stärkt nätverk för studie- och yrkesvägledningen.
  • Verkat för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar.
Projektet pågår i två år och finansieras av Europeiska socialfonden.